Under 2020 kommer UHF att arrangera följande tävlingar

 

 

Preliminära resultat för kretsens ban och milsnabbserie 2020

    

    

Resultat från föregående års tävlingar som UHF arrangerat

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013